(+371) 67270618
Rīga, Brīvības gatve 214, LV-1039
martins@vef.apollo.lv

Par mums

Valdes priekšsēdētājs:

Gints Feņuks


Valdes locekļi:

Tamāra Kampāne

Mārtiņš Cauna


Padomes priekšsēdētājs:

Guntis Lipiņš


Padomes locekļi:

Egīls Arājs

Ervīns Kampāns

Līga Cauna

Ralfs Feņuks


Projektu vadītāji

Guntis Lipiņš

Mārtiņš Cauna
AS VEF NOPUBLICĒTIE BIRŽĀ PAZIŅOJUMI PAR 5 PĒDĒJIEM GADIEM - SAITE UZ ORICGS SISTĒMU


2024    
27.03.2024 Paziņojums par Akciju Sabiedrības “VEF” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu Paziņojums par Akciju Sabiedrības “VEF” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.docx
27.03.2024 Pieteikšanās viedlapa dalībai Akciju Sabiedrības “VEF” 2024. gada 19. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē Pieteikšanās viedlapa dalībai Akciju Sabiedrības “VEF” 2024. gada 19. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē.docx
27.03.2024 Akciju Sabiedrības “VEF” 2024. gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI Akciju Sabiedrības “VEF” 2024. gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI.docx
27.03.2024 AS VEF 2024.gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces - BALSOŠANAS VEIDLAPA AS VEF 2024.gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces - BALSOŠANAS VEIDLAPA.docx
27.03.2024 Akciju Sabiedrības "VEF" 2023. gada pārskats Akciju Sabiedrības "VEF" 2023. gada pārskats.pdf
2023    
11.07.2023 Nasdaq Riga Biržas paziņojums - AS „VEF” akcijas izslēdz no Baltijas Otrā saraksta Nasdaq Riga Biržas paziņojums - AS „VEF” akcijas izslēdz no Baltijas Otrā saraksta.pdf
05.07.2023 Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām.pdf
05.07.2023 Paziņojums - Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām Paziņojums - Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām.pdf
29.06.2023 Nasdaq Riga Biržas paziņojums - Par AS “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem - SIA “VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS” ziņojums Nasdaq Riga Biržas paziņojums - Par AS “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem - SIA “VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS” ziņojums.pdf
29.06.2023 Nasdaq Riga Biržas paziņojuma pielikums - Par AS “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem - SIA “VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS” ziņojums Nasdaq Riga Biržas paziņojuma pielikums - Par AS “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem - SIA “VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS” ziņojums.pdf
21.06.2023 AS VEF valdes viedoklis par akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus AS VEF valdes viedoklis par akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus.pdf
14.06.2023 Nasdaq Riga Biržas paziņojums - Latvijas Banka nolemj atļaut SIA "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS" izteikt AS “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājumu akciju izslēgšanai no regulētā tirgus Nasdaq Riga Biržas paziņojums - Latvijas Banka nolemj atļaut SIA "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS" izteikt AS “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājumu akciju izslēgšanai no regulētā tirgus.pdf
14.06.2023 Nasdaq Riga Biržas paziņojuma pielikums - Latvijas Banka nolemj atļaut SIA "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS" izteikt AS “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājumu akciju izslēgšanai no regulētā tirgus Nasdaq Riga Biržas paziņojuma pielikums - Latvijas Banka nolemj atļaut SIA "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS" izteikt AS “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājumu akciju izslēgšanai no regulētā tirgus.pdf
31.05.2023 AS VEF finanšu pārskats 2023.gada 03.mēnešiem AS VEF finanšu pārskats 2023.gada 03.mēnešiem.pdf
31.05.2023 Paziņojums - AS VEF finanšu pārskats 2023.gada 03.mēnešiem Paziņojums - AS VEF finanšu pārskats 2023.gada 03.mēnešiem.pdf
26.04.2023 Akciju sabiedrības "VEF" 2023.gada 16.apriļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI Akciju sabiedrības "VEF" 2023.gada 16.apriļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI.pdf
25.04.2023 Papildinformācija pie 2022.gada pārskata Papildinformācija pie 2022.gada pārskata.pdf
12.04.2023 AS VEF 2023.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI - BALSOŠANAS VEIDLAPA AS VEF 2023.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI - BALSOŠANAS VEIDLAPA.docx
12.04.2023 AS VEF 2023.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI - PADOMES ZIŅOJUMS AS VEF 2023.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI - PADOMES ZIŅOJUMS.docx
12.04.2023 AS VEF 2023.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI AS VEF 2023.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI.pdf
28.03.2023 CORRECTION - Paziņojums par akciju sabiedrības "VEF" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu - Pilnvarojuma veidlapa VEF_pilnvarojuma_veidlapa_EN_.doc
28.03.2023 CORRECTION - Paziņojums par akciju sabiedrības "VEF" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu - Pieteikšanas veidlapa Pieteikšanas veidlapa_.docx
28.03.2023 CORRECTION: Paziņojums par akciju sabiedrības "VEF" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu CORRECTION: Paziņojums par akciju sabiedrības "VEF" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.pdf
28.03.2023 CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats.pdf
28.03.2023 CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - Revidenta ziņojums CORRECTION - 2023_CORRECTION_Revidenta_zinojums_2022_LV.pdf
28.03.2023 CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - 2023_VEF_GP_LV_2022_23_03.xhtml CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - 2023_VEF_GP_LV_2022_23_03.xhtml
28.03.2023 CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - Korporatīvās pārvaldības ziņojums CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - Korporatīvās pārvaldības ziņojums.pdf
28.03.2023 CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - Atalgojuma ziņojums par 2022.gadu CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - Atalgojuma ziņojums par 2022.gadu.pdf
28.03.2023 CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats CORRECTION - AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats.pdf
27.03.2023 AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats.pdf
27.03.2023 AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - Revidenta ziņojums Revidenta ziņojums.pdf
27.03.2023 AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - Korporatīvās pārvaldības ziņojums Korporatīvās pārvaldības ziņojums.pdf
27.03.2023 AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - Atalgojuma ziņojums par 2022.gadu Atalgojuma ziņojums par 2022.gadu.pdf
27.03.2023 AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats - 2023_VEF_GP_LV_2022_23_03.xhtml 2023_VEF_GP_LV_2022_23_03.xhtml
27.03.2023 AS VEF 2022 revidēts finanšu pārskats 2023_AS_VEF_2022_revidets_finansu_parskats.pdf
27.03.2023 Paziņojums par akciju sabiedrības "VEF" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu - Pilnvarojuma veidlapa VEF_pilnvarojuma_veidlapa_EN.doc
27.03.2023 Paziņojums par akciju sabiedrības "VEF" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu - Pieteikšanas veidlapa Pieteikšanas veidlapa.docx
27.03.2023 Paziņojums par akciju sabiedrības "VEF" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu Paziņojums par akciju sabiedrības "VEF" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.pdf
04.01.2023 AS VEF finanšu kalendārs 2023.gadam AS VEF finanšu kalendārs 2023.gadam.pdf
2022    
30.11.2022 AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 09.mēnešiem AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 09.mēnešiem.pdf
30.11.2022 Paziņojums - AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 09.mēnešiem Paziņojums - AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 09.mēnešiem.pdf
19.09.2022 Paziņojums - Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām Paziņojums - Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām.pdf
19.09.2022 Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām.pdf
31.08.2022 AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 06.mēnešiem AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 06.mēnešiem.pdf
31.08.2022 Paziņojums - AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 06.mēnešiem Paziņojums - AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 06.mēnešiem.pdf
30.05.2022 AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 03.mēnešiem AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 03.mēnešiem.pdf
30.05.2022 Paziņojums - AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 03.mēnešiem Paziņojums - AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 03.mēnešiem.pdf
26.04.2022 Par akciju sabiedrības "VEF" Padomes vadību Par akciju sabiedrības "VEF" Padomes vadību.pdf
25.04.2022 AS VEF 2022.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI AS VEF 2022.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI.pdf
11.04.2022 AS VEF 2022.gada 25.aprīļa padomes balsošanas veidlapa AS VEF 2022.gada 25.aprīļa padomes balsošanas veidlapa.docx
11.04.2022 AS VEF 2022.gada 25.aprīļa padomes ziņojums AS VEF 2022.gada 25.aprīļa padomes ziņojums.doc
11.04.2022 AS VEF 2022.gada 25.aprīļa darba kārtības papildināšana AS VEF 2022.gada 25.aprīļa darba kārtības papildināšana.doc
11.04.2022 AS VEF 2022.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI AS VEF 2022.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI.pdf
08.04.2022 CORRECTION: Atalgojuma ziņojums par 2021.gadu Atalgojuma ziņojums par 2021.gadu.pdf
08.04.2022 CORRECTION: AS VEF 2021 Revidēts finanšu pārskats XHTML formātā AS VEF 2021 Revidēts finanšu pārskats XHTML formātā.zip
08.04.2022 CORRECTION: Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2021 Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2021.pdf
08.04.2022 CORRECTION: AS VEF 2021.g. revidenta ziņojums AS VEF 2021.g. revidenta ziņojums.pdf
08.04.2022 CORRECTION: AS VEF 2021.g. revidēts gada pārskats AS VEF 2021.g. revidēts gada pārskats.pdf
08.04.2022 CORRECTION: AS VEF 2021.g. revidēts finanšu pārskats CORRECTION : AS VEF 2021.g. revidēts finanšu pārskats.pdf
25.03.2022 Paziņojums par AS VEF kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu - Pilnvarojuma veidlapa Pilnvarojuma veidlapa.doc
25.03.2022 Paziņojums par AS VEF kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu - Pieteikšanas veidlapa Pieteikšanas veidlapa.docx
25.03.2022 AS VEF 2021 revidēts finanšu pārskats - Korporatīvās pārvaldības ziņojums Korporatīvās pārvaldības ziņojums.pdf
25.03.2022 AS VEF 2021 revidēts finanšu pārskats - Revidenta ziņojums Revidenta ziņojums.pdf
25.03.2022 AS VEF 2021 Revidēts finanšu pārskats XHTML formātā AS VEF 2021 Revidēts finanšu pārskats XHTM formātā.zip
25.03.2022 AS VEF 2021 Revidēts finanšu pārskats AS VEF 2021 Revidēts finanšu pārskats.pdf
25.03.2022 AS VEF 2021 revidēts finanšu pārskats - Atalgojuma ziņojums par 2021.gadu Atalgojuma ziņojums par 2021.gadu.pdf
2021    
27.12.2021 AS VEF finanšu kalendārs 2022.gadam AS VEF finanšu kalendārs 2022.gadam.pdf
30.11.2021 AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2021.gada 09.mēnešiem AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2021.gada 09.mēnešiem.pdf
01.09.2021 AS VEF 2020.gada revidēts finanšu pārskats par 2020.gadu AS VEF 2020.gada revidēts finanšu pārskats par 2020.gadu.pdf
01.09.2021 Revidentu ziņojums par 2020.gadu Revidentu ziņojums par 2020.gadu.pdf
01.09.2021 Atalgojuma ziņojums par 2020.gadu Atalgojuma ziņojums par 2020.gadu.pdf
01.09.2021 Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020.gadu Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020.gadu.pdf
30.08.2021 AS VEF nerevidēts finanšu pārskats 2021.gada 06.mēnešiem AS VEF nerevidēts finanšu pārskats 2021.gada 06.mēnešiem.pdf
05.08.2021 Paziņojums par Padomes locekļa amata atstāšanu Saite uz Paziņojumu par Padomes locekļa amata atstāšanu
19.07.2021 AS VEF 2021.gada 19.jūlija kārtējas akcionāru sapulces lēmums AS VEF 2021.gada 19.jūlija kārtējas akcionāru sapulces lēmums.pdf
17.06.2021 Paziņojums par AS VEF kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu Paziņojums par AS VEF kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.pdf
17.06.2021 VEF pilnvarojuma veidlapa VEF pilnvarojuma veidlapa.pdf
28.05.2021 AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2021.gada 03.mēnešiem AS VEF finansu parskats 2021.03.pdf
30.04.2021 2020.gada revidentu ziņojums Revidentu zinojums VEF 2020 LV.pdf
30.04.2021 2020.gada revidēts finanšu pārskats AS VEF 2020 revidets finansu parskats.pdf
30.04.2021 Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020.gadu VEF_CG_zinojums_LV_2020.pdf
30.04.2021 Atalgojuma ziņojums par 2020.gadu Atalgojuma zinojums par 2020.pdf